Mega salon

 

Karta Ewidencyjna Wędkarza

 

Na mocy Uchwały nr 98 z dnia 26 listopada 2015r. Zarząd Główny PZW w Warszawie zobowiązał okręgi PZW do stworzenia elektronicznej bazy danych swoich członków. W związku z tym została opracowana i zatwierdzona ankieta podstawowych danych osobowych wędkarza tzw. KARTA EWIDENCYJNA WĘDKARZA. Członkowie PZW wykupujący składki członkowskie zobowiązani są wypełnić i złożyć przedmiotową KARTĘ u skarbnika Koła. W przyszłości system może usprawnić wykupywanie składek drogą elektroniczną oraz zamianę dokumentów wędkarskich z formy tradycyjnej papierowej na kartę z poliwęglanu itp. Karty Ewidencyjne Wędkarza są dostępne u skarbników kół. Dla sprawnego przebiegu procesu realizacji uchwały, Kartę Ewidencyjną Wędkarza można pobrać (poniżej artykułu), wypełnić i dostarczyć podczas wizyty u skarbnika koła PZW.

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz