Mega salon

 

Amatorski połów ryb współmałżonka w ramach jednego stanowiska 

 

Uchwała Prezydium Zarządu Okręgu nr 112/3 z dnia 21 grudnia 2015r. W SPRAWIE WSPÓLNEGO WĘDKOWANIA WSPÓŁMAŁŻONKÓW W RAMACH JEDNEGO STANOWISKA 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Bydgoszczy działając w trybie § 47 ust.1 i na podstawie § 46 pkt.10 Statutu PZW, w związku z uchyleniem postanowienia RAPR rozdział II pkt. 8 w sprawie wędkowania współmałżonków w ramach jednego stanowiska na uprawnieniach jednego z nich, uchwala co następuje:

1. W 2016 roku członek Okręgu PZW w Bydgoszczy , który wniesie  składkę członkowską i okręgową ma prawo udostępnienia współmałżonkowi posiadającemu kartę wędkarską jedna ze swoich wędek  do wędkowania w granicach przysługującego mu stanowiska wędkarskiego i limitu połowu bez konieczności uiszczenia przez niego składki członkowskiej i Okręgowej , pod warunkiem uzyskania imiennego zezwolenia od uprawnionego do rybactwa. Zezwolenie może być wydane na wniosek osoby zainteresowanej skierowany do prezesa ZO PZW i wniesienia składki w wysokości 2,00 zł.

© 2015 OPZW Bydgoszcz