Mega salon

 

Różnice w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb

 

l.p

2015

2016

 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

1

8. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

Brak wpisu

2

6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:

a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.

11. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:

a. wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską - metodą gruntowo-

-spławikową maja prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienistanowiska i limitu dwóm osobom wyklucza wędkowanie opiekuna na jedną wędkę.

b. wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedna wędkę.

 

 

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

 

3

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

 

 

IV. ZASADY WĘDKOWANIA

 

4

i/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej /od zmierzchu do świtu/ w jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września,

Brak wpisu

5

3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Ryby łososiowate i lipień, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz. W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb, niż wynika to z limitów dobowych.

3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

a. ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,

b. każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

6

3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.

3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

7

3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby przeznaczone na przynęt, w stanie żywym można przechowywać w specjalnym sadzyku lub w siatce jak w pkt 3.5

3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód,

Z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt. 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt 3.5.

 

 

VI. OCHRONA RYB

 

8

- węgorz do 50 cm

 węgorz do 60 cm,

9

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb

przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten

dzień. Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego.

10

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie chronionych:

- alosa,

- babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka

- babka mała,

- babka piaskowa,

- ciosa,

- dennik,

- głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy

- iglicznia,

- jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy

- kiełb białopłetwy,

- kiełb Kesslera,

- koza,

- koza złotawa,

- kur rogacz,

- minogi - wszystkie gatunki

- parposz,

- piekielnica,

- piskorz,

- pocierniec,

- różanka,

- strzeble - wszystkie gatunki,

- śliz,

- wężynka.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych:

• alosa,

• babka czarnoplamka,

• babka mała,

• babka piaskowa,

• brzanka,

• ciosa,

• dennik,

• głowacz pręgopłetwy,

• głowacz białopłetwy,

• igliczniowate – wszystkie gatunki,

• jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni,

• kiełb białopłetwy,

• kiełb Kesslera,

• kozy – wszystkie gatunki,

• kur rogacz,

• minogi - wszystkie gatunki,

• parposz,

• piekielnica,

• piskorz,

• pocierniec,

• różanka,

• strzebla błotna,

• śliz,

• taśmiak długi.

12

11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów,

okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb

11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo zaostrzania lub

łagodzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb. Łagodzenie

tych wymogów nie może naruszać przepisów Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz

przepisów wydanych na jej podstawie.

© 2015 OPZW Bydgoszcz