Mega salon

 

Informacja w sprawie sprzedaży zezwoleń okresowych

 

W zawiązku z dalszymi trudnościami w funkcjonowaniu platformy sprzedaży zezwoleń okresowych e-okoń informujemy, że jest możliwość uiszczenia składek i opłat za pomoc przelewu pocztowego lub elektronicznego.

Składki i opłaty okresowe w drodze wyjątku można uiścić na konto bankowe Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, Bank Spółdzielczy Bydgoszcz 96 8142 0007 0000 5933 2000 0004 podając dzień wędkowania, lub kolejno po sobie występujące dni wędkowania, nr karty wędkarskiej oraz rodzaj składki. Jeżeli wędkarz dokona operacji przekazania pieniędzy za składkę okręgową okresową za pomocą polecenia przelewu na poczcie lub drogą elektroniczną to jego obowiązkiem jest wydrukowanie zezwolenia okresowego na amatorski połów ryb wędką oraz zapoznanie się z treścią informator wędkarski 2016. Fakt o zapoznaniu się z treścią informatora wędkarskiego 2016 wędkarz potwierdza własnoręcznym podpisem na druku w/w zezwolenia. Dowód dokonania przelewu winien wędkarz mieć przy sobie podczas wędkowania. Jeśli przelew jest wykonywany drogą elektroniczną na potwierdzeniu dokonania przelewu – duplikacie dokonania przelewu – konieczny jest czytelny podpis dokonującego przelew wraz z adnotacją „potwierdzam dokonanie przelewu”. Potwierdzenie elektroniczne winno posiadać dane je identyfikujące, w tym numer konta nadawcy i odbiorcy, datę dokonania przelewu oraz datę wędkowania.

Informator Wędkarski 2016 oraz zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb na 2016 rok dostępne są na stronie www.opzw.bydgoszcz.pl

 

Z góry przepraszamy z utrudnienia.

 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz