Mega salon

 

Przypominamy!!!!!

 

Składki członkowskie oraz składki roczne na ochronę i zagospodarowanie wód do nabycia tylko i wyłącznie u skarbników kół PZW - patrz menu po prawej stronie pn. "Koła OPZW w Bydgoszczy". W biurze Okręgu PZW przy ulicy Toruńskiej 57 a w Bydgoszczy urzędują skarbnicy kół PZW 1-5, sierpień-wrzesień br. od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 15.00

Aktualne składki członkowski oraz składki roczne na ochronę i zagospodarowanie wód w 2016 roku znajdziemy w menu głównym po lewej stronie.

Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód dostępne za pomocą platformy sprzedaży zezwoleń okresowych e-okoń(menu główne) po lewej stronie lub po uiszczenia składek i opłat za pomoc przelewu pocztowego lub elektronicznego.

Aktualne składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód w 2016 roku znajdziemy w menu głównym po lewej stronie.

Składki i opłaty okresowe można uiścić na konto bankowe Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, Bank Spółdzielczy Bydgoszcz 96 8142 0007 0000 5933 2000 0004 podając dzień wędkowania, lub kolejno po sobie występujące dni wędkowania, nr karty wędkarskiej oraz rodzaj składki. Jeżeli wędkarz dokona operacji przekazania pieniędzy za składkę okręgową okresową za pomocą polecenia przelewu na poczcie lub drogą elektroniczną to jego obowiązkiem jest wydrukowanie zezwolenia okresowego na amatorski połów ryb wędką oraz zapoznanie się z treścią informator wędkarski 2016. Fakt o zapoznaniu się z treścią informatora wędkarskiego 2016 wędkarz potwierdza własnoręcznym podpisem na druku w/w zezwolenia. Dowód dokonania przelewu winien wędkarz mieć przy sobie podczas wędkowania. Jeśli przelew jest wykonywany drogą elektroniczną na potwierdzeniu dokonania przelewu – duplikacie dokonania przelewu – konieczny jest czytelny podpis dokonującego przelew wraz z adnotacją „potwierdzam dokonanie przelewu”. Potwierdzenie elektroniczne winno posiadać dane je identyfikujące, w tym numer konta nadawcy i odbiorcy, datę dokonania przelewu oraz datę wędkowania.

Informator Wędkarski 2016, zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb wraz z rejestrem amatorskiego połowu ryb na 2016 rok dostępne poniżej.

Z wędkarskim pozdrowieniem

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz