Mega salon

Zapytanie ofertowe na wykonanie i wydruk materiałów poligraficznych

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na wykonania i wydruk materiałów poligraficznych wg poniższych wytycznych:

 

1. Książeczka „Informator wędkarski 2018 r.”

Wymagania dotyczące książeczki:

- Książeczka wykonana w formacie 14,5/10,5 cm

- Okładka sztywna karton 240 g wykonana w pełnym kolorze zewnętrznie kryta folią (połysk)

- Wnętrze to około 60 stron 100g w czerni, bieli i odcieniach szarości.

- czcionka nr 10

- Wewnątrz wkładka reklamowa 4 strony wykonane w pełnym kolorze.

- Całość szyta drutem.

- Nakład 16 000 szt.

- Zapytanie dotyczy też dokonania składu (zmiany formatów, ułożenie całości w całość z dostarczonych materiałów)

- Książeczki pakowane w paczki po 300 szt.

 

2. Książeczka „Rejestr amatorskiego połowu ryb na 2018r.”

Wymagania dotyczące książeczki:

- Książeczka wykonana w formacie 7,2/10,5 cm

- Okładka sztywna karton 240 g wykonana w czerni, bieli i odcieniach szarości kryta folią (połysk)

- Wnętrze to 32 strony 100g w czerni, bieli i odcieniach szarości.

- czcionka nr 10

- Całość szyta drutem.

- Nakład 14 000 szt.

- Zapytanie dotyczy też dokonania składu (zmiany formatów, ułożenie całości w całość z dostarczonych materiałów)

- Książeczki pakowane w paczki po 300 szt.

 

3. Zezwolenia roczne na amatorski połów ryb wędką 

- Format 13/9,2 cm

- Karton 300 g wykonany w czerni, bieli i odcieniach szarości, tło białe

- Jedno bigowanie wewnątrz (składana 2, bigowanie na środku) 

- Nakład 14 300 szt.

- Zezwolenia numerowane kolejno od nr 00001 do 14300 (poukładane kolejno)

- Zapytanie dotyczy też dokonania składu (stworzenie składu i wstępnego projektu zezwoleń)

- Całość pakowana po 1000 szt. W paczkach z opisanymi numerami znajdującymi się wewnątrz.

 

4. Upoważnienie na wejście i amatorski połów ryb na rzece Brdzie w obrębie rezerwatu przyrody „Doliny Rzeki Brdy”

- Format 19/9,2 cm

- Karton 300 g wykonany w czerni, bieli i odcieniach szarości. 

- Dwa bigowanie wewnątrz (składana na 3, dwa bigowania wewnątrz) 

- Nakład 700 szt.

- Zezwolenia numerowane kolejno od nr 001 do 700 (poukładane kolejno)

- Zapytanie dotyczy też dokonania składu (stworzenie składu i wstępnego projektu zezwoleń)

- Całość pakowana po 700 szt. W paczkach z opisanymi numerami znajdującymi się wewnątrz

 

5. Lista rozliczeń przyjętych składek

- Format A3

- numeracja od 0001 do 900(na jeden numer 2 listy)

- nakład 1800 sztuk

- papier 100 g

- 20  pozycji sprzedaży

 

6. Plakat

- Format A4, pełny kolor, 120 g, projekt graficzny po stronie zleceniodawcy, nakład 2000 sztuk

 

7. Plakat 

- Format A3, pełny kolor, 120 g, projekt graficzny po stronie zleceniodawcy, nakład 500 sztuk

 

Postanowienia ogólne :

a) Zleceniodawca nie przewiduje częściowej realizacji zamówienia przez Zleceniobiorcę

b) Wszystkie materiały powinny być spójne graficznie i graficznie nawiązywać do prowadzonej działalności (wędkarstwo). Materiały powinny być wykonane z najwyższą starannością i estetyką. Do formularza ofertowego prosimy dołączyć koncepcję graficzną okładki rejestru amatorskiego połowu ryb oraz zezwoleń rocznych na amatorski połów ryb wędką.

c) Po dostarczeniu materiałów wstępnych przez Zleceniodawcę należy dokonać składu materiałów i dostarczyć je do Zleceniodawcy w formie elektronicznej. 

d) Po naniesieniu poprawek, czy zmian przez Zleceniodawcę należy ponownie przesłać materiały do Zleceniodawcy.

e) Zleceniodawca zakłada możliwość dokonywanie nieograniczonej ilości zmian i poprawek w trakcie dokonywania składu graficznego.

f) W razie błędu powstałego na skutek błędnej treści Zleceniobiorca dokona poprawek na własny koszt w postaci:

- W przypadku „Informatora Wędkarskiego na 2018 r.”, bądź „Rejestru amatorskiego połowu ryb na 2018 r.” (pozycja 1 i 2 niniejszego zapytania ofertowego) w postaci erraty (wkładka w formacie informatora) w nakładzie 16 000 szt. dla Informatora Wędkarskiego na 2018 r. i 14 000 szt. dla Rejestru amatorskiego połowu ryb na 2018 r.

- W przypadku  zezwolenia rocznego na amatorski połów ryb wędką(pozycja 3, niniejszego zapytania ofertowego) – wydruk poprawionych zezwoleń o nakładzie 14 300 szt., a dla upoważnienia na wejście i amatorski połów ryb na rzece Brdzie w obrębie rezerwatu przyrody „Doliny Rzeki Brdy” o nakładzie 700 sztuk.

g) Terminy:

- Zleceniodawca dostarczy pierwotną wersję materiałów (wymagającą, składu graficznego) w formie elektronicznej, bądź papierowej w terminie do 09-11-2017 r.

- Zleceniobiorca przedstawi pierwsze propozycje składu z uzyskanych materiałów do dnia 13-11-2017 r.

- wprowadzanie zmian i poprawek przez zleceniodawcę od tej pory będzie następowało do dnia 18-11-2017 r., po tym terminie do dnia 19-11-2017 r. Zleceniobiorca przedstawi ostateczną wersję z naniesionymi wszystkimi poprawkami i zmianami.

- Termin dostarczenia materiałów do 05-12-2017 r. w ilościach  tj.:

-  16 000 szt. dla Informatora Wędkarskiego 2018 r.

-  14 000 szt. dla Rejestru amatorskiego połowu ryb na 2018 r.

-  14 300 szt. dla Zezwolenia roczne na amatorski połów ryb wędką

- 700 szt. dla Upoważnienie na wejście i amatorski połów ryb na rzece Brdzie w obrębie rezerwatu przyrody „Doliny Rzeki Brdy”

- 1800 szt. listy rozliczeń przyjętych składek

- 2000 szt. plakat format A4

- 500 szt. plakat format A3

h) Zleceniobiorca dostarczy gotowe materiały w wyznaczonych terminach do siedziby Związku na ul. Toruńska 57a, Bydgoszcz, na własny koszt, obejmujący wniesienie materiałów do wskazanego biura.

i) Całość materiałów w wersji końcowej (ostatecznej)  zostanie dostarczona w postaci elektronicznej w formacie DOC (Word), oraz PDF (Acrobat), do dnia 20-11-2017, do siedziby Zleceniodawcy, celem zamieszczenia niniejszych materiałów na stronie www.opzw.bydgoszcz.pl, do pobrania i dalszego użytku przez członków związku.

j) Płatność za wykonanie materiałów nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe po dostarczeniu materiałów i prawidłowo wystawionej faktury VAT opiewającą na kwotę wynikającą z dostarczonych materiałów z terminem płatności 30 dni.

 

Termin i miejsce złożenia oferty :

a) termin składania ofert mija 23.10.2017 r. do godz. 10.00

b) zgłoszenie należy wysłać na podpisanym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

c) oferta może być złożone:

- osobiście: ul. Toruńska 57a  w Bydgoszczy (ważna data wpływu zgłoszenia do biura)

- za pomocą poczty e-mail (scan : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

- faxem : 52 371 13 42

- kontakt: Arkadiusz Nicpoń; 668 33 98 96 

 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz