Mega salon

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży i Młodzieżowych Szkółek Wędkarskich „Plakat zachęcający dzieci i młodzież do wędkowania i uczestnictwa w życiu PZW”

 

REGULAMIN

 

1. Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży zrzeszonej i nie zrzeszonej w PZW, oraz adeptów Młodzieżowych Szkółek Wędkarskich działających przy Kołach PZW Okręgu bydgoskiego.

 

2. Prace wykonane metodą dowolną (rysunek, plakat, grafika ) i wykonane osobiście  w formacie minimum A-4, maksymalnie A-3.

 

3. Maksymalna ilość prac przesłanych z jednej Szkółki, to 5 prac, a indywidualnie to 1 praca.

 

4. Termin przesyłania prac do dnia 31.12.2017 r. na adres Biura Okręgu PZW w Bydgoszczy, 85-023 Bydgoszcz ul. Toruńska 57 a. w tytule ”konkurs szkółek”

 

5. Nagrodzone zostaną 3 najciekawsze i najlepsze prace z Młodzieżowych Szkółek:

- 1 miejsce nagroda w wysokości 1 000 zł.

- 2 miejsce nagroda w wysokości  600 zł. 

- 3 miejsce nagroda w wysokości  300 zł.

- nagrody pieniężne będą przeznaczone na dofinansowanie Młodzieżowej Szkółki Wędkarskiej, z której pochodzi nagrodzona praca.

 

6. Nagrodzone zostaną prace indywidualne atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi:

6 miejsc indywidualnych  – nagrody rzeczowe.

 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość publikacji wszystkich prac przesłanych                        

na konkurs w ogólnodostępnych mediach (czasopisma, strony internetowe).

 

8. Organizator nie zakłada podziału na grupy wiekowe.

 

9. Komisja konkursowa w składzie:

- Plutowski Andrzej – wiceprezes Z.O. ds. sportu i młodzieży

- Kryś Sławomir – członek Zarządu Okregu

- Różewski Józef – kronikarz Okręgu PZW

- Nowicki Juliusz – artysta, plastyk

- Peszek Przemysław – redaktor Expressu bydgoskiego.

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz