Mega salon

Wybór oferty na podstawie zapytania ofertowego na „Wykonanie i wydruk materiałów poligraficznych 2018”. 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na podstawie zapytania ofertowego na „wykonanie i wydruk materiałów poligraficznych 2018” na potrzeby Statutowe Okręgu wybrał ofertę firmy : MULTIGRAF DRUKARNIA SPÓŁKA Z O.O., Ul. Bielicka 76C, 85-135 Bydgoszcz

© 2015 OPZW Bydgoszcz