Mega salon

 

 

 

 

Dotacje w ramach  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020

 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy informuje, że w dniu 06.02.2018r. zawarł z Urzędem  Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu umowy na realizację operacji  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4.

 

Operacja:

 

1. „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania kłusownictwu na obszarze LGR Nasza Krajna i Pałuki”. Pomoc finansowa na realizację wyżej wymienionej operacji to 142 330,00 zł. przy całkowitym koszcie operacji  167 448,08 zł. z czego 120 980,50 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR - Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Celem operacji jest „Odnowa i ochrona ekologicznego potencjału obszaru poprzez zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania kłusownictwu na obszarze LGR Nasza Krajna i Pałuki”.

 

2. Wyposażone i bezpieczne łodzie turystyczno-wędkarskie, vademecum ABC wędkowania i warsztat ABC wędkowania jako skuteczne narzędzie w promowaniu, zachowaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury”. Pomoc finansowa na realizację wyżej wymienionej operacji to 34 326,00 zł. przy całkowitym koszcie operacji  47 722,50 zł. z czego 29 177,10 zł współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR - Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Celem operacji jest „Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez zakup i wypożyczanie bezpiecznych i wyposażonych łodzi turystyczno-wędkarskich, wydanie vademecum ABC wędkowania oraz przeprowadzenie warsztatu ABC wędkowania”.

 

 

W związku z powyższym w najbliższych dniach ukażą się na stronie internetowej Okręgu zapytania ofertowe na realizację operacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.

 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz