Mega salon

 

 

Zaproszenie do składania ofert.

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach operacji pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania kłusownictwu na obszarze LGR Nasza Krajna i Pałuki” w zakresie: zakupu samochodu terenowego, zakup mobilnego zestawu do ochrony wód, zakup sprzętu technicznego wspomagającego pracę strażnika oraz środków bezpieczeństwa.  Prosimy o zapoznanie się z materiałami i złożenie oferty.

 

Zadania :

1. Zakupu samochodu terenowego

2. Zakup mobilnego zestawu do ochrony wód

3. Zakup sprzętu technicznego wspomagającego pracę strażnika oraz środków bezpieczeństwa  

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz