Mega salon

Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Bydgoszczy w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia rejestru połowu ryb przez uczestników zawodów wędkarskich.

 

 

Uchwała nr 11

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy 

z dnia 19 lutego 2018 roku

 

W sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb przez uczestników zawodów wędkarskich

 

 

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy działając na podstawie § 47 pkt 2, 10 i 15 Statutu PZW oraz części B rozdział II pkt 2 Uchwały XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW w sprawie kierunków działania PZW w latach 2017-2021, w związku z uzasadnionym oddolnym wnioskiem członków PZW postanawia:

 

1. Zwolnić z obowiązku prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb przez uczestników zawodów wędkarskich organizowanych na ogólnodostępnych wodach PZW w Bydgoszczy

 

2. Uchwałę do wiadomości i do realizacji otrzymują :

2.1. Komendant Państwowej Straży Rybackiej woj. Kuj-Pom

2.2. Komendanci powiatowi Społecznej Straży Rybackiej działający na obszarze OPZW w Bydgoszczy

 

3. Uchwała podlega rozpowszechnieniu w dostępnych środkach przekazu

 

4. Uchwała jednogłośna, w chodzi w życie z dniem podjęcia. 

© 2015 OPZW Bydgoszcz