Mega salon

 

 

 

 Ponowne zaproszenie do składania ofert

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach operacji pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania kłusownictwu na obszarze LGR Nasza Krajna i Pałuki” w zakresie: zakupu samochodu terenowego, zakup mobilnego zestawu do ochrony wód, zakup sprzętu technicznego wspomagającego pracę strażnika oraz środków bezpieczeństwa.  Prosimy o zapoznanie się z materiałami i złożenie oferty.

 

1. Zakup mobilnego zestawu do ochrony wód

 

 

 

2. Zakup sprzętu technicznego wspomagającego pracę strażnika oraz środków bezpieczeństwa 

 

 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz