Mega salon

 

 

Realizacja projektów w ramach  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4.

 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy informuje, że w dniu 14.06.2018r. w miejscowości Więcbork przy ulicy Potulickich 2 o godzinie 12.00 na terenie stanicy wędkarskiej zostanie przekazany sprzęt i wyposażenie dla Społecznych Straży Rybackich, który został zakupiony w ramach realizacji operacji „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania kłusownictwu na obszarze LGR Nasza Krajna i Pałuki”. Wyżej wymieniona operacja współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR - Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Celem operacji jest „Odnowa i ochrona ekologicznego potencjału obszaru poprzez zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania kłusownictwu na obszarze LGR Nasza Krajna i Pałuki”.

 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz