Mega salon

 

 

Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej  za  2013 roku.

 

1. Stan ilościowy - 217                  

2. Ilość przeprowadzonych kontroli  - 1559

3. Ilość skontrolowanych osób - 5594

4. Stwierdzono naruszenia prawa - 84 

  - Sąd organizacyjny PZW - 3

  - przestępstwa przekazane Policji, prokuraturze - 23

  - mandaty Policja, PSR - 58/8670

5. Ilość zatrzymanego sprzętu - 590

w tym:

  - wędki (porzucone i nieodebrane) - 5

  - wontony - 372

  - słępy - 24    

  - żaki - 112

  - przestawy węgorzowe - 7

  - sznury węgorzowe wielohakowe - 8

  - pęczki węgorzowe - 53

  - samołówki - 11

  - inne - 6

6. Ryby odzyskane :

  - przekazane uprawnionemu do rybactwa - 35,80 kg

  - wpuszczone do wody - 301,00 kg

7. zanieczyszczenie wód - 5

8. Sprzęt zwrócony - 6

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz