Mega salon

Pozyskanie środków na działalność SSR

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszcz pozyskał środki finansowe od Zarządu Powiatu Świeckiego  na zadanie publiczne pt. „Aktywna ochrona wód w powiecie świeckim- zwalczanie kłusownictwa wodnego”  w/w zadanie trwać będzie w okresie od 01.03.2017 do 31.08.2017. Środki zostały przeznaczone na zakup: przyczepy podłodziowej, latarek, spodniobutów oraz paliwa. 

© 2015 OPZW Bydgoszcz