Mega salon

Wymiary ochronne ryb podczas zawodów wędkarskich „na żywej rybie” organizowanych przez Okręg i Koła PZW.

 

 

Okręg PZW w Bydgoszczy informuje i przypomina , że organizowane zawody wędkarskie przez Koła PZW we wszystkich dyscyplinach powinny odbywać się „na żywej rybie”. Nie ma tutaj znaczenia czy zawody są w randze mistrzostw, Grand Prix, czy towarzyskie, zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego.

 

UCHWAŁA ZARZĄDU OKRĘGU PZW W BYDGOSZCZY Z DNIA 18 MARCA 2019 R. NR 59/2 W SPRAWIE WYMIARÓW OCHRONNYCH DLA NIEKTÓRYCH GATUNKÓW RYB POŁAWIANYCH PODCZAS ZAWODÓW WĘDKARSKICH „NA ŻYWEJ  RYBIE”

 

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Bydgoszczy działając na podstawie § 47 pkt.15 i 16 Statutu PZW , w związku z wnioskiem Okręgowego Kapitanatu Sportowego -postanawia: 

1. Ustalić wymiary ochronne dla niektórych gatunków ryb poławianych podczas zawodów wędkarskich organizowanych przez Okręgowy Kapitanat Sportowy i Zarządy Kół  na wodach Okręgu PZW w Bydgoszczy,

1.1.  W zawodach spławikowych o randze Krajowej: 

Obowiązują wymiary i okresy ochronne ustanowione Rozporządzeniem MR i RW dla wszystkich gatunków poławianych ryb.

 

1.2. W zawodach spławikowych i feederowych o randze okręgowej i na szczeblu kół ( z zastosowaniem metod poławiania – spławikowej i gruntowo-spławikowej) Obowiązują wymiary i okresy ochronne ustanowione  w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb.

 

1.3. W zawodach spinningowych o randze okręgowej i na szczeblu kół obowiązuje 

a. obowiązuje  wymiar ochronny ryb, 

- okoń 20 cm 

- sandacz 45 cm 

- szczupak 45 cm

b. dla pozostałych gatunków  ryb  obowiązują wymiary i okresy ochronne ustanowione w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb. 

 

2. Postanowienie w pkt.1 uchwały ma zastosowanie wyłącznie w zawodach wędkarskich rozgrywanych „na żywej rybie” Ryby złowione podczas zawodów przechowywane są w stanie żywym , a po ocenie sędziowskiej wracają do wody.

 

3. Uchwała podlega upowszechnieniu w dostępnych środkach przekazu.

 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

© 2015 OPZW Bydgoszcz