Mega salon

 

 

 

Uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia dla Społecznych Straży Rybackich zakupiony w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4.

 

W dniu 14.06.2018r. w miejscowości Więcbork przy ulicy Potulickich 2 o godzinie 12.00 na terenie stanicy wędkarskiej został przekazany sprzęt i wyposażenie dla Społecznych Straży Rybackich, który został zakupiony w ramach realizacji operacji „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania kłusownictwu na obszarze LGR Nasza Krajna i Pałuki”. Wyżej wymieniona operacja współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR - Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Celem operacji jest „Odnowa i ochrona ekologicznego potencjału obszaru poprzez zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania kłusownictwu na obszarze LGR Nasza Krajna i Pałuki”. Z ramienia Okręgu uroczystego przekazania dokonał Prezes Zarządu Okręgu Leszek Orzechowski wraz z Wiceprezesem Zygfrydem Dziemitko. Swoją obecnością na uroczystości zaszczyciła nas Pani Ewa Pierucka Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Nasza Krajna i Pałuki. Sprzęt i doposażenie trafiło w ręce społecznych strażników trzech powiatów : sępoleńskiego, nakielskiego i żnińskiego.  Dzięki realizacji tego projektu strażnicy w w/w powiatach mogą pochwalić się posiadaniem nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, który ułatwia i umożliwia walkę z kłusownictwem zabezpieczając w ten sposób ekologiczny potencjał obszaru. Przekazany sprzęt i wyposażenie to : samochód terenowy sztuk 1, łodzie sztuk 2, przyczepki podłodziowe sztuk 2, silnik elektryczny sztuk 1, akumulator sztuk 2, prostownik/ładowarka sztuk 2, silnik spalinowy sztuk 1, fotopułapki sztuk 7, lornetki sztuk 4, latarki sztuk 15, rzutki sztuk 6, koła ratunkowe sztuk 6, kapoki(kamizelki asekuracyjne) sztuk 15, noktowizory sztuk 2. 

 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz