Mega salon

 

Porozumienia na wędkowanie Okręgu PZW Bydgoszcz z innymi okręgami PZW w 2017 roku

 

 

 

 

 

 

1. Na zasadach wzajemności oraz udzielonych pełnomocnictw : wzajemne honorowanie rocznych składek na ochronę i zagospodarowanie wód wniesionych w macierzystym Okręgu :

 

PZW Kalisz 

PZW Legnica 

PZW Sieradz

PZW Wałbrzych

PZW Jelenia Góra

 

 

2. Na zasadach wzajemności dla określonej grupy członków Okręgu PZW Bydgoszcz  z  PZW Toruń :

 wyróżnieni tytułem :

- HONOROWY CZŁONEK PZW

- HONOROWY PREZES KOŁA PZW

 odznaczeni :

 - ZŁOTĄ ODZNAKĄ PZW Z WIEŃCAMI

dzieci (członek uczestnik) i młodzież (od 16-tego do 24-tego roku życia)

osoby posiadające składki za szczególne zasługi w rozwoju wędkarstwa(wydane w macierzystym okręgu, mają prawo do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych nizinnych( w tym „jedno łowisko” rzekę Wisłę - obwody rybackie rzeki Dolnej Wisły nr 2,3 i 4), oraz górskich obu Okręgów, wszystkimi dopuszczonymi metodami wędkowania, po wniesieniu składek na ochronę i zagospodarowanie wód w swoim macierzystym Okręgu, bez wnoszenia dodatkowych składek uzupełniających.

Porozumienie obejmuje również możliwość organizowania konkursów wędkarskich na wodach obydwu Okręgów na podanych niżej zasadach :

Konkursy wędkarskie, za które uznaje się imprezę, w której startuje min. 20 osób oraz treningi kadry Okręgu Bydgoskiego i Toruńskiego mogą być organizowane na wodach obydwu Okręgów po uprzednim uzgodnieniu z właściwym miejscowo Dyrektorem biura danego Okręgu i po uzyskaniu pisemnej zgody.

 

3. Na zasadach wzajemności na określone wody z PZW Okręg Nadnotecki :

-  Okręg PZW Nadnotecki udostępnia obwód rybacki rzeki Wełna nr 6(Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wełna na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 100 m poniżej miejsca wypływu rzeki z Jeziora Żernickie do linii prostej prostopadłej do lewego brzegu rzeki Wełna przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki Struga Gołaniecka z linią prawego brzegu rzeki Wełna wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku, oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów), oraz rzekę Orla w granicach obwodu rybackiego rzeki Łobżonka nr 1(od osi podłużnej mostu na drodze powiatowej Witosław-Mrocza do ujścia do rzeki Łobżonki)

  

4. Po wniesieniu składek uzupełniających(dotyczy wędkarzy którzy posiadają wykupioną roczną składkę podstawową na ochronę i zagospodarowanie wód w swoim macierzystym okręgu):

PZW Gdańsk w wysokości 40zł(wody górskie oraz nizinne obu okręgów) - wnoszenie składek nie dotyczy wyróżnionych tytułem Honorowego Członka PZW)

PZW Katowice w wysokości 50zł (nie dotyczy wyróżnionych tytułem Honorowego Członka PZW, Honorowego Prezesa Koła PZW i odznaczonych „Złotą odznaką PZW z wieńcami”)

 

PZW Wrocław w wysokości 70zł (wody górskie oraz nizinne obu okręgów) wnoszenie składek nie dotyczy wyróżnionych tytułem Honorowego Członka PZW,  odznaczonych „Złotą odznaką PZW z wieńcami”.

PZW Częstochowa 58zł (wody górskie oraz nizinne obu okręgów) - wnoszenie składek nie dotyczy członków wyróżnionych tytułem Honorowego Członka PZW i odznaczonych „Złotą odznaką PZW z wieńcami”)

PZW Elbląg 67zł (wody nizinne obu okręgów) - wnoszenie składek nie dotyczy członków wyróżnionych tytułem Honorowego Członka PZW

 

Uwaga !!!!

W/w składki do nabycia tylko i wyłącznie w godzinach urzędowania Biura ZO PZW Bydgoszcz po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania.

 

 

Stan na dzień 19.12.2016r.

 

 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz