Mega salon

 

Ochrona ryb na terenie PZW Bydgoszcz w 2017 r.

 

 

*(1) - w godzinach od 00.00 do 24.00,

*(2) - nie dotyczy rzek,

*(3) - za wyjątkiem wód ujętych w Informatorze Wędkarskim: wód krainy pstrąga i lipienia,

*(4) - w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada,

*(5) - w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego;
w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,

*(6) - łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb z gatunków: boleń, brzana, certa, karp, lin, lipień, łosoś, pstrąg potokowy, sandacz, sieja, sum, troć wędrowna, troć jeziorowa, węgorz nie może przekroczyć 10 sztuk w ciągu doby,

*(7) - łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb z gatunków: jazgarz, jaź, jelec, kleń, karaś pospolity, mientus, okoń, płoć, rozpiór, sapa, sielawa, świnka, ukleja, wzdręga nie może przekroczyć 5 kg w ciągu doby,

*(8) - w ciągu tygodnia od poniedziałku do niedzieli głowacica 1 sztuka,

*(9) - łączna ilość złowionych i zabranych ryb z gatunków: karaś srebrzysty i karaś pospolity na jeziorach Nowe i Stare w gm. Gniewkowo nie może przekroczyć 5 kg w ciągu doby,  

*(10) - w ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) ryby z gatunków: szczupak, sandacz łącznie 7 sztuk, z jednoczesnym zachowaniem limitu dziennego. Wpisy do Rejestru Amatorskiego Połowu Ryb dla ryb z gatunków szczupak, sandacz należy dokonać bezpośrednio po ich złowieniu

 

UWAGA

1) Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku przypada
w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego.

2) Raków pręgowanych, raków sygnałowych oraz ryb gatunku trawianka, babka bycza, czabaczek amurski i sumik karłowaty nie można stosować jako przynęty wędkarskie,
oraz po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska w którym je złowiono, ani do innych wód.

3) Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte
w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

4)  - Zakaz posiadania i zabierania ryb z gatunków pstrąg potokowy i lipień, oraz obowiązek używania haków bezzadziorowych z odcinka rzeki Brdy od stopnia piętrzącego elektrowni wodnej Smukała do ujęcia wody "Czyżkówko" przez MWiK Bydgoszcz. Zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.09 do 31.12 na odcinku rzeki Brdy od elektrowni wodnej Smukała do kładki łączącej ul. Opławiec z ul. W. Baranowskiego.

 

Odcinki wód wyłączone z amatorskiego połowu ryb

1) Młyńska Struga

Na całej długości z dopływem Struga Otorowska.

2) Rzeka Brda (obręb hodowlany)

Całkowity zakaz wędkowania wzdłuż prawego brzegu rzeki na odcinku od dolnego stanowiska Elektrowni Wodnej Smukała do 100m poniżej  Ośrodka Zarybieniowego Opławiec.

Okresowe obręby ochronne ryb

1) Obręby ochronne ryb ustanowione na okres od 15 marca do 31 maja:

ROZPORZĄDZENIE Nr 32/2005 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb.

a)  Obręb ochronny Nr 1 na rzece Brdzie.

Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Brdy od mostu kolejowego na trasie Bydgoszcz – Nowa Wieś Wielka do jazu walcowego w miejscowości Czersko Polskie, oraz Tor Regatowy. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Brda Nr 10 w regionie wodnym Dolnej Wisły.

b) Obręb ochronny Nr 1 na rzece Wdzie.

Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Wdy od jazu w miejscowości Kozłowo do jej ujścia do rzeki Wisły oraz obszar wód rzeki Wisły 300 m powyżej i 300m poniżej ujścia Wdy o szerokości 100m w głąb koryta. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Wda Nr 11
i część obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 4 w regionie wodnym Dolnej Wisły.

2) Obręby ochronne ryb ustanowione na okres od 1 grudnia do 31 marca:

UCHWAŁA Nr 3/48/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodach rybackich rzeki Brda Nr 10 i rzeki Noteć Nr 8.

a) Obręb ochronny Nr 2 na rzece Brdzie.

Obręb obejmuje obszar wód rzeki Brdy na odcinku poniżej Śluzy nr 3 Okole do ujścia Kanału do głównego nurtu rzeki Brdy oraz 100m poniżej ujścia i 150 powyżej ujścia Kanału do rzeki Brdy(obręb obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 3/1, 3/2 oraz część działki 15). Obręb ochronny stanowi część obwodu rybackiego rzeki Brda Nr 10.

b) Obręb ochronny Nr 3 na rzece Brdzie.

Obręb obejmuje obszar wód północnej części tzw. „wolnej wody” na zalewie Tryszczyn zawarty pomiędzy linią prostą łączącą budynek hydroforni zlokalizowany po wschodniej stronie zbiornika, z betonowymi  schodami prowadzącymi do ul. Rekreacyjnej zlokalizowanymi po zachodniej stronie zbiornika, a brzegiem zbiornika. Obręb ochronny stanowi część obwodu rybackiego rzeki Brda Nr 10.

c) Obręb ochronny na rzece Noteci.

Obręb obejmuje obszar wód rzeki Noteci od śluzy w Łabiszynie do mostu na drodze nr 246 Szubin – Łabiszyn. Obręb ochronny stanowi część obwodu rybackiego rzeki Noteć Nr 8.

Rezerwaty przyrody na terenie wód dzierżawionych przez Okręg

1)       Rezerwat przyrody „Dolina rzeki Brdy” 

zasady wędkowania patrz punkt 5.1 Informatora Wędkarskiego; Regulamin wędkowania
w rezerwacie przyrody „Doliny rzeki Brdy”.

2)       Rezerwat przyrody „Cisy Staropolskie imieniem Leona Wyczółkowskiego”.

Rezerwat swoim zasięgiem obejmuje jezioro Mukrz położone w gminie Cekcyn. Zasady wędkowania: Amatorski połów ryb dozwolony wyłącznie z brzegu jeziora sąsiadującego
z terenami nie objętymi ochroną rezerwatową lub z łódki, od wschodu do zachodu słońca. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania łodzi z napędem silników spalinowych

3)       Rezerwat przyrody „Bagna nad Stążką” – zakaz amatorskiego połowu ryb.

4)       Rezerwat przyrody „Jezioro Wieleckie” – zakaz amatorskiego połowu ryb.

 

Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb:

alosa

babka czarnoplamka

babka mała

babka piaskowa

brzanka

brzanka karpacka

ciosa

dennik

głowacz pręgopłetwy

głowacz białopłetwy

igliczniowate – wszystkie gatunki

jesiotr ostronosy

kiełb białopłetwy

kiełb Kesslera

kozy – wszystkie gatunki

kur kogacz

minogi – wszystkie gatunki

parposz piekielnica

piskorz

pocierniec

różanka

strzebla błotna

śliz

taśmiak długi

oraz rak błotny i rak szlachetny

 

 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz