Mega salon

 

Składki członkowskie na 2017 rok

 

 

 

 

Uwaga:

*/ Dotyczy dzieci, młodzieży i studentów uczących się w wieku do 26 lat, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

© 2015 OPZW Bydgoszcz