Mega salon

 

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składkach na 2017 rok

 

I. ULGI W SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH:

1. 75 % ulgi w składce członkowskiej otrzymują:

• członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami

• członkowie uczestnicy do lat 16

2. 50 % ulgi w składce członkowskiej otrzymują:

• młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 – 24 lat za okazaniem ważnej legitymacji

szkolnej lub studenckiej.

• członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

• mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia

• kobiety po ukończeniu 60 roku życia

Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, przedstawione w tabeli składki członkowskie, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

 

II. ULGI W SKŁADKACH ROCZNYCH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD OGÓLNIE DOSTĘPNYCH:

1.   Do składek rocznych na ochronę i zagospodarowanie wód "pełnej ulgowej" i "niepełnych ulgowych" określonych wartościowo są uprawnieni : 

• Członek uczestnik do 16 roku życia, młodzież szkolna i studenci od 16 – 26 roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

• członkowie odznaczeni złotą lub srebrną odznaką PZW niezależnie od terminu jej nadania

• mężczyźni po ukończeniu 65 lat

• kobiety po ukończeniu 55 roku życia

• członkowie odznaczeni odznaką "Zasłużony dla Okręgu PZW"

2. Składki okręgowe roczne członka uczestnika:

• składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód członka uczestnika upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach okręgowych ogólnie dostępnych (górskich, nizinnych i „jedno jezioro”) wszystkimi dozwolonymi metodami wędkowania. Ponadto upoważnia do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych PZW na terenie całego kraju.

3. Członkowie Okręgu PZW w Bydgoszczy wyróżnieni tytułem:

• Honorowy Prezes Koła PZW

i odznaczeni:

• Złotą Odznaką PZW z Wieńcami

oraz 

• współmałżonek

• zweryfikowany strażnik Społecznej Straży Rybackiej są uprawnieni do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych nizinnych i górskich, po wniesieniu składek na ochronę i zagospodarowanie wód w wysokości 20 zł. 

4. Młodzież nie zrzeszona w PZW do 14 roku życia może nie wnosić składek na ochronę i zagospodarowanie wód. Wędkuje wówczas w obecności opiekuna, na jego łowisku i w ramach jego dziennego limitu.

5. Dzieci, młodzież szkolna i studenci do 26 roku życia – egzamin na kartę wędkarską bezpłatnie za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

6. Zezwolenia na amatorski połów ryb dla współmałżonka będzie można uzyskać na pisemny wniosek zainteresowanej osoby. Druk wniosku oraz zezwolenia będą dostępne u Skarbników Kół PZW.  

7. Członkowie Okręgu PZW Bydgoszcz chcący uczestniczyć w zawodach wędkarskich(konkursach) zobowiązani są do posiadania wykupionej całorocznej lub okresowej(na dzień odbycia zawodów) składki na ochronę i zagospodarowanie wód oraz posiadać stosowne zezwolenie na amatorski połów ryb wędką. Posiadanie wykupionej tylko składki członkowskiej ogólnozwiązkowej nie upoważnia do wędkowania podczas zawodów(konkursów) wędkarskich. Osoby niezrzeszone biorące udział w zawodach(konkursach) wędkarskich zobowiązane są do uiszczenia opłaty okresowej i posiadania zezwolenia na amatorski połów ryb wędką.   

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Składka roczna (01.01. – 31.12.) na wody ogólnie dostępne nizinne i górskie

uprawnia do wędkowania na tych wodach wszystkimi dopuszczonymi metodami wędkowania zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, przepisami zawartymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb i innymi dodatkowymi regulaminami dla poszczególnych wód.

2. Składka roczna (01.01. – 31.12) na wody ogólnie dostępne nizinne uprawnia do wędkowania na tych wodach wszystkimi dopuszczonymi metodami wędkowania zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, przepisami zawartymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb i innymi dodatkowymi regulaminami dla poszczególnych wód.

3. Składka roczna (01.01. – 31.12) na wody ogólnie dostępne nizinne „jedno jezioro”

uprawnia do wędkowania na tych wodach wszystkimi dopuszczonymi metodami wędkowania zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, przepisami zawartymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb i innymi dodatkowymi regulaminami dla poszczególnych wód.

4. Składki okresowe jednodniowe (jeden dzień), (trzy dni i siedem) uprawniają do wędkowania na wodach ogólnie dostępnych nizinnych i górskich oraz „jedno jezioro” wszystkimi dopuszczonymi metodami wędkowania zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, przepisami zawartymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb i innymi dodatkowymi regulaminami dla poszczególnych wód.

5. Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką dla współmałżonka uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wodach nizinnych ogólnie dostępnych metodą gruntowo-spławikową na jedną wędkę w ramach łowiska i dziennego limitu wnioskodawcy zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy, przepisami zawartymi w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb i innymi dodatkowymi regulaminami dla poszczególnych wód.

6. W składkach okresowych jednodniowych, trzydniowych i siedmiodniowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg.

 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz