Mega salon

 

Zarybienie jeziora Tryszczyn w ramach dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

 

Dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:

 

Zwiększenie potencjału ekologicznego jeziora Tryszczyn przez zarybianie wód akwenu gatunkami rodzimymi ryb drapieżnych i ryb spokojnego żeru.

W ramach realizacji dofinansowania zarybiono jezioro Tryszczyn, należące do obwodu rybackiego jeziora Tryszczyn na cieku bez nazwy w zlewni kanału Bachorza Duża – Nr 1. 

 

W ramach realizacji dofinansowania wzbogacono ichtiofaunę jeziora rybami gatunku: szczupak, lin, karaś pospolity.

 

 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz