Mega salon
 
Nazwa i nr Koła PZW
Koło nr 68 Ceramika
Adres siedziby Koła    
ul. Jana Styki 3,  85-790 Bydgoszcz
Prezes Koła i nr telefonu
Piotr Witt, tel. 600-001-579
Skarbnik Koła i nr telefonu
Sławomir Gulczyński, tel. 691-711-719
Miejsce i godziny urzędowania skarbnika
ul. Jana Styki 3, 85-790 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku po uzgodnieniu telefonicznym
Miejsce i terminy przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską
ul. Jana Styki 3, 85-790 Bydgoszcz, od poniedziałku do piątku po uzgodnieniu telefonicznym
Adres e-mail
kolo68@opzw.bydgoszcz.pl

Protokół ze Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW Nr 68

 

 

 

Bydgoszcz 07.11.2021 r.

 

PROTOKÓŁ

Ze Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia

Członków Koła PZW Nr 68

 

 

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 07.11.2021 r. w drugim terminie przy obecności 19 członków uprawnionych do głosowania. Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Koła witając przybyłych członków Koła nr 68 ,przedstawiciela Okręgu kolegę Waldemara Wiśniewskiego, oraz Prezesa Sekcji kolegę Konrada Kosickiego. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania którym został kolega Piotr Witt ,oraz sekretarza w osobie kolegi Sławomira Gulczyńskiego Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

Sprawozdanie Zarządu Koła

Sprawozdanie Skarbnika Koła

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Głosowanie nad sprawozdaniami

Głosowanie nad Votum dla Zarządu Koła

Przeprowadzenie Wyborów do Władz Koła

Wolne wnioski i zapytania.

 

Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła przedstawił Prezes Koła

Koło na dzień 07.11.2021 r. liczy 63 członków.

Przeprowadzono konkursy w Drążnie i Antoniewie. Na konkursy zabezpieczono artykuły żywnościowe i nagrody

Prezes Koła podziękował ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej ,Sądowi Koleżeńskiemu za owocną pracę na rzecz koła. Szczególnie Skarbnikowi oraz Gospodarzowi

Rozliczenie budżetu za 2020 i 2021 i propozycje na rok 2022 przedstawił Skarbnik Koła kolega Sławomir Gulczyński.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego przedstawił kolega Moś Stanisław. Do sądu nie wpłynął żaden wniosek do rozpatrzenia.

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kolego Jerzy Podlasiński. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do pracy poszczególnych członków Zarządu Koła i wnioskowała o udzielenie Votum zaufanie dla Zarządu Koła.

Do sprawozdań nikt ze zgromadzonych nie wniósł zastrzeżeń i przyjęto je jednogłośnie.

Prezes Koła oraz Członkowie Zarządu Koła uzyskali Absolutorium jednogłośnie

 

Następnie Przewodniczący Zebrania przedstawił ordynację Wyborczą PZW

Walne Zgromadzenie uchwaliło jednogłośnie

Uchwała Nr 1 – Wybory odbywają się w sposób jawny

Uchwała Nr 2 – O powołaniu komisji wyborczej i skrutacyjnej jako jednej komisji

 

Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną która jednocześnie została również Komisją Wyborczą.

Jerzy Młynarczyk – Przewodniczący

Arkadiusz Wruk – członek

Przemysław Cichowicz - Członek

Na Prezesa Koła Zaproponowano dotychczasowego Prezesa kolegę Piotra Witta i była to jedyna kandydatura

Przeprowadzono glosowanie – Za – 18 głosów ; Przeciw – 0 ;Wstrzymało się - 1

 

Do Zarządu Koła ,Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego przedstawiono listę:

Zenon Kobylarz – z-ca Prezesa

Sławomir Gulczyński – Skarbnik Koła

Kazimierz Gromadziński – Gospodarz Koła

Tadeusz Kłos – Członek Zarządu

Witold Kuśmierek – Członek zarządu

Jerzy Podlasiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Edmund Rzepka – Z-ca przewodniczącego Komisji rewizyjnej

Jarosław Piaskowski - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Krzysztof Ruda – Z-ca Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego

Głosowało ZA – 19 głosów ; Przeciw – 0 ; Wstrzymało się – 0

Wybrano na Zjazd Delegatów Okręgu Bydgoskiego PZW

Piotr Witt – Delegat

Zenon Kobylarz – Z-ca

 

Na tym zakończono wybory i Komisja podpisała protokół

 

Przedłużono działalność Komisji Egzaminacyjnej Na Kartę Wędkarską w składzie:

Piotr Witt – Przewodniczący Komisji

Kazimierz Gromadziński – Z-ca przewodniczącego

Zenon Kobylarz - Członek

 

Walne podjęło uchwałę Nr 3 o przeprowadzeniu konkursów na żywej rybie z możliwością (tylko dla chętnych ,zgłoszone przed konkursem) zabrania złowionych ryb i powołano komisję sędziowską

1. Tadeusz Kłos

2. Arkadiusz Wruk

3. Jerzy Młynarczyk

 

Uchwała Nr 4 podjęta jednogłośnie o nie pobieraniu opłat za Egzaminy na Kartę Wędkarską.

Zobowiązano Prezesa Koła oraz Skarbnika Koła do przeprowadzenia rozmów z informatykiem w Okręgu Bydgoskim PZW o ewentualnym założeniu strony internetowej naszego koła przy OPZW Bydgoszcz i jeżeli warunki będą korzystne założenie takiej strony.

Ustalono miejsce pierwszych 2 konkursów jako jezioro Ostromeckie Konieczne jest potwierdzenie obecności na konkursach ,natomiast ogłoszenie o konkursie zamieszczone musi być 7 dni przed terminem

Podjęto również temat glinianki Fordon. Sprawę prowadzi Prezes Koła

Poruszono także wiele innych mniej istotnych tematów.

Po wyczerpaniu tematów zebranie zamknięto

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Sekretarz Zgromadzenia                                                                                                                               Przewodniczący Zgromadzenia

 

Sławomir Gulczyński                                                                                                                                     Piotr Witt

© 2015 OPZW Bydgoszcz
Ciasteczka
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.

Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.